รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 3 เบลด 37 มิล
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดใบทองเหลือง 3 เบลด 37 มิล รูใบขนาด 4.76 มิล