รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้าจำปาสแตนเลส 6x4 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดจำปาสแตนเลส 6x4 มิล รหัส Collect 6x4
สเป็คสินค้า
ยาว 30.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 6 มิล
รูเพลา 4 มิล