รหัสสินค้าS-SERVO-MOUNT
ชื่อสินค้าแท่นเซอร์โวอีพอคซี่ (Std)
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดEpoxy Servo Mount (standard)