รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลา F1 Hornet
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดเพลา F1 Hornet
ความยาว : เพลาทั้งเส้นรวม 155 มิลลิเมตร