รหัสสินค้าS-FIBER
ชื่อสินค้าผ้าไฟเบอร์กว้าง 25 มิล (1 เมตร)
ราคา 20 บาท
Price $ 1
รายละเอียดผ้าไฟเบอร์กว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร