รหัสสินค้าWL912
ชื่อสินค้าเรือบังคับไฟฟ้า WL-912
ราคา 1,390 บาท
Price $ 48
รายละเอียดเรือ F1 พร้อมเล่นอุปกรณ์ครบ WL-912 ความยาวตัวลำรวมอุปกรณ์ 45cm