รหัสสินค้าS-SCREW
ชื่อสินค้าอีแปะ 3.5x8 มิล (10 ตัว)
ราคา 10 บาท
Price $ 0.5